Våre vilkår

Generelle vilkår for bruk av alle tjenester hos SendSMS.no. Sist oppdatert 01.06.2011.

Generelt
Tjenesten gjelder forsendelse av SMS- og epost-meldinger til egendefinerte mottakere. SendSMS.no beskrives heretter som "leverandøren". Kunden (du) beskrives som "kunden".

Ansvar
Kunden er selv ansvarlig - både juridisk og økonomisk - for alle meldinger som sendes via vår tjeneste. Samtlige mottakere av SMS-meldingene må eksplisitt godkjenne at kunden kan sende dem meldinger. Masse-utsending av meldinger til ukjente mottakere er et alvorlig brudd på norsk lov og vil kunne forfølges strafferettslig.

I lovens videste forstand skal leverandøren eller underleverandører aldri stilles til ansvar for noen skader eller tap (inkludert skade eller tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller andre tap) som følge av bruk eller manglende mulighet for bruk av tjenesten, selv om leverandøren har blitt informert om slike skader.

Betaling
Betaling foregår med kredittkort eller PayPal. All betaling med kredittkort blir håndtert i samarbeid med norges største betalingsformidlere; Nets og Teller. Dette sikrer deg den absolutt tryggeste og enkleste måten å foreta betalinger på. SendSMS.no lagrer ingen kortdata på sine servere og all kredittkort-betaling skjer på sikre servere hos Nets.

Misbruk
Kunden er selv ansvarlig for å sikre at ingen misbruker kundens konto til å sende ut meldinger. Det føres en detaljert logg på alle meldinger som sendes og leverandøren tar vare på IP-adressen til den aktuelle PC'en som logget seg på, men det kan likevel være vanskelig å spore opp eventuelt misbruk. Ta derfor godt vare på påloggingsinformasjonen din. Vi anbefaler at man bytter passord regelmessig.

Avtale- og prisendringer
Kunden plikter til en hver tid å holde brukerinformasjon som epost og telefonnummer oppdatert. Endringer i meldingspriser og evt. tilleggsavgifter for levering av SMS-meldinger kan påløpe når som helst etter skriftlig varsel pr epost eller SMS. Hvis kunden er berørt av prisøkning, har kunden rett til å heve avtalen og få tilbakebetalt innestående saldo på sendekonto umiddelbart.

Uforutsette problemer
Leverandøren transporterer alle meldinger gjennom en eksterne operatører før de når mottakerne. Ved problemer rundt transport av meldingene som gjør at mottakne ikke får sine meldinger skal leverandøren ikke stilles ansvarlig, men vil gjøre sitt beste for å sørge for at tjenesten blir operativ igjen så snart som mulig. Vi publiserer fortløpende informasjon ved eventuelle problemer med tjenesten, både på våre nettsider og direkte til alle våre kunder via enten epost eller SMS avhengig av hva den enkelte kunden foretrekker.

Avtalebrudd
Leverandøren forbeholder seg retten til å stenge en hvilket som helst konto når som helst. Ved stenging av konto vil leverandøren tilbakebetale innestående saldo på sendekonto til kunde, såfremt ikke kunden har gjort seg ansvarlig i alvorlige brudd (les: sendt meldinger med alvorlige trusler, etc) som vil kunne føre til strafferetslige etterspill. Innestående saldo vil da bli holdt igjen inntil saken er oppgjort.

Informasjon om meldinger som sendes lagres for å kunne oppdage misbruk, og for å kunne dokumentere kreditering av konto. Meldingstekst lagres også, men vil kun komme opp på kundens kontosider. Kunden kan be leverandøren om å stenge en konto umiddelbart når som helst, enten permanent eller midlertidig. Innestående saldo kan ikke kreves utbetalt med mindre årsaken til stengingen er at et av følgende problem oppstod etter at kunden bestilte konto:
- Manglende samtrafikk mellom våre nettsider og operatøren hvor meldingene skal gå via
- Teknisk problem forbundet med nettsidene innenfor annonsert funksjonalitet som leverandøren kan holdes ansvarlig for og som ikke kan løses av leverandøren innen rimelig tid (~ 24 timer)

Leverandøren er ikke ansvarlig for noen konsekvensskader hvis en melding er sendt, eller forsøkt sendt via websidene, ikke kommer frem til mottaker. Tjenesten stilles til rådighet “som den er”, uten garantier av noen slag. All risiko forbundet med bruk av tjenesten bæres av kunden.

Priser og avgifter
Alle priser oppgis inklusiv alle avgifter såfremt ingenting annet er spesifisert. Alle abonnement løper inntil de blir skriftlig sagt opp. Kontoen blir i tilfelle oppsigelse deaktivert og etter 6 måneder permanent slettet fra våre systemer. Åpning av stengt konto i denne perioden medfører et mindre administrasjonsgebyr. Meldinger (kreditt) som ikke er brukt opp innen 12 måneder blir slettet.

Har du noen spørsmål i forbindelse med våre vilkår kan du ta kontakt med oss så vil vi komme tilbake til deg så snart som mulig.

Prøv gratis og bli kunde

Spørsmål og svar
Vanlige spørsmål og svar til SendSMS.
Våre priser
Se våre priser og bli kunde.
Vilkår
Ikke så spennende men alltid greit å lese.
Kontakt oss
Det er mennesker på andre siden av denne siden klare til å hjelpe deg.
 

© 2010-2016 SendSMS.no. All Rights Reserved.

Verified by VISA Mastercard Nets PayPal Teller